Zaplecze laboratoryjne stanowią pracownicy w wykształceniem wyższym chemicznym.
Dzięki własnemu dobrze wyposażonemu laboratorium wykonujemy szereg analiz i badań określających właściwości tworzyw sztucznych.
Pracujemy na maszynach Zwick/Roell. ROLBATCH

Laboratorium oferuje m.in. przygotowanie kształtek do badań oraz wykonanie szeregu badań właściwości tworzyw:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Oznaczanie gęstości tworzyw sztucznych
zgodnie z normą - ISO 1183
Oznaczenie zawartości popiołu (zawartość wypełniacza)
zgodnie z normą - ISO 3451
Oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia
zgodnie z normą - ISO 1133

PALNOŚĆ TWORZYW SZTUCZNYCH

Badanie klasy palności tworzywa
zgonie z normą - UL 94

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu (wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie względne przy rozciąganiu)

zgodnie z normą - ISO 527
Oznaczanie granicy plastyczności
zgodnie z normą - ISO 527
Oznaczanie naprężenia przy zrywaniu
zgodnie z normą - ISO 527
Oznaczanie udarności z karbem i bez karbu Charpy’ego
zgodnie z normą - ISO 179

USŁUGI W ZAKRESIE COMPOUNDOWANIA I WTRYSKIWANIA

Wykonywane są usługi w zakresie produkcji granulatów z powierzonego tworzywa:
* Produkcja regranulatów modyfikowanych różnymi dodatkami m.in. nanododatki, wypełniacze mineralne, barwniki, modyfikatory udarności
* Usługa wtrysku kształtek do badań
* Usługa wtrysku na powierzonej formie